Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina uppgifter helt kostnadsfritt om bostaden som skall säljas.

Vänta på anbud

Du får anbud från de mäklarna som är intresserade av att sälja din bostad.

Jämför och anlita

Välj ut den mäklare som du anser har det bästa erbjudandet.

 

Börja med att fylla i ditt postnummer:

Mäklare.se > Artiklar >

OBSERVERA ATT DEN HÄR LAGEN HAR UPPHÄVTS 2010-05-01

 

 

 

 

I vissa fall har kommunen där fastigheten är belägen rätt att köpa en fastighet som säljs. Det gäller enbart fast egendom, det vill säga inte bostadsrätter. Regeln är reglerad i den så kallade förköpslagen. Den ger inte kommunen möjlighet att själv lägga ett bud, eller tvinga till sig ett objekt när det är till salu. Istället träder lagen in när ett kontrakt mellan köpare och säljare ska bli giltigt och köparen söker lagfarten. Kommunen har då rätt att träda in i köparens ställe och bli ägare till huset.

Vad gäller

Förköpsrätten gäller i allmänhet vid försäljningar av fastigheter. Kommunen måste kunna visa på ett behov av att äga fastigheten. Om förköpsrätten nyttjas får kommunen betala samma pris för fastigheten som köparen är beredd att betala. De träder således in i köparens roll i avtalet. Allt det som står i kontraktet blir gällande för kommunen. I praktiken är det mycket sällan som en kommun går in och köper en fastighet genom att nyttja rätten.

Hur går det till

När ett köpekontrakt är undertecknat ska en kopia på köpekontraktet skickas till kommunen. Kommunstyrelsens ordförande tar då beslut om huruvida förköpsrätten ska nyttjas eller inte. Köparen får tillbaka ett brev med det beslut som tas. För att kunna teckna lagfart behövs sedan detta intyg för att visa att kontrakt och köpebrev är giltiga handlingar. Beslutet brukar komma snabbt, men det händer att det drar ut på tiden. Kommunen har enligt lag tre månader på sig att svara på förfrågan. Den förfrågan som skickas till kommunen är avgiftsfri.

Undantag

Förköpsrätten är en allmän rättighet för kommunen med vissa undantag. Förköpsrätten gäller inte då en tomt med ett småhus är mindre än 3 000 kvadratmeter. Lagen om den kommunala förköpsrätten gäller heller inte vid fastighetsaffärer inom familjen, om fastigheten säljs på exekutiv auktion, staten är säljare eller om bara en del av fastigheten säljs.

Vänd dig till mäklaren

Det är mäklarens roll att hjälpa köparen att få lagfarten för fastigheten. Det betyder att mäklaren också är behjälplig vid ansökan om kommunal förköpsrätt och veta om det behövs i det enskilda fallet.

Senast inlagda bostäder

15:16
98206
Nattavaara
14:46
44460
Stora Höga
14:05
87052
Nyland
13:04
18460
Åkersberga
10:48
64133
Katrineholm

Utvalda artiklar

Allt du behöver veta om mäklare och att köpa eller sälja hus!

Nedan ser du ett urval av artiklar som Mäklare.se tagit fram för att hjälpa dig genom hela processen oavsett om du skall köpa eller sälja din villa.

Sälja bostad
Köpa bostad
Mäklare